Konzertfotos: VNV Nation “Automatic Tour 2011″ (Stuttgart)

Nordika - Morfina (CD) Preis: 11,95€
Hexadiode - Metaxy (CD) Preis: 13,75€
Torul - Hikikomori (CD) Preis: 13,45€
Insight - A New Day (CD) Preis: 12,95€
Iris - Six (CD) Preis: 13,95€